Information kring Covid-19

Rittal - Covid19

Rittal gör allt för att fortsätta hålla en hög servicenivå mot våra kunder!

På Rittal gör vi idag allt för att säkerställa våra medarbetares hälsa och för att samtidigt kunna säkerställa samma goda service mot våra kunder, leverantörer och partners. Vi övervakar myndigheternas rekommendationer kring Covid-19 (Corona-virus) löpande och utvärderar situationen för att bibehålla en god service nivå. För tillfället håller vi fortsatt våra löften kring leveranser och informerar löpande på vår hemsida kring eventuella förändringar.

Alla medarbetare internt på Rittal är informerade och har fått instruktioner om hur vi säkerställer en så god arbetssituation som möjligt oavsett vilken motpart vi möter, såväl externt som internt.

Vår högsta prioritet är att bibehålla en god service, för att svara på frågor samt ge teknisk support m.m.

Välkommen att kontakta oss!

RITTAL Scandinavian ab
Telefon: 0431-44 02 00
e-post: info@rittal.se

 

Download -
200327_Update Customer information Corona Virus EN.pdf